Educational Systemics jest organizacją usługową oferującą szerokie i gruntowne doświadczenie w edukacji, technologii i planowaniu biznesowym dla rynku K-12. Misja Educational Systemics ma na celu poprawę nauczania i uczenia się w szkołach dzięki ścisłej współpracy z firmami z obszaru K-12 w celu konceptualizacji, projektowania, rozwoju, zlokalizowania, a także określenia możliwości sprzedaży produktów dedykowanych dla społeczności edukacyjnej.